Alam e Mubarak (Azadari)

Alam e Mubarak

Ye alam e mubarak jo hamari Qaum banati hai, ye sarkaar e wafa Hazrat Abul Fazlil Abbas ke alam ki shabih hai jo haqeeqat mein Janab e Rasool e Khuda sallallahu alaihi wa alehi wasallam ke us alam ki muqaddas shabih hai jis ke alamdaar janab e Haider e karrar (as) the.

Algharz! Ye alam Abbas bhi hai aur Alam e Hussain bhi, Alam e Hasan bhi hai, aur Alam e Ali bhi ye Alam e Ja’far e tayyar bhi hai aur Alam e Ahmad e mukhtaar bhi. Har daur me is Alam k alamdaar badalte rahe hai’n. Haqeeqat mein Alam Ek hi raha hai har Qaum ka Alam hota hai aur har jamaat ka(chahe wo mazhabi jama’at ho ya siyasi) jis se us ki pehchan wazeh hoti hai bilkul usi tarah
“Abbas ka Alam : Qaumi nishaan hamara ”
Jis se sarkaar e wafaa Abul fazlil Abbas aur unke alam ki yaad taaza karna aur is hasrat ki takmeel karna maqsood hoti hai ki agar ham maidane karbala me hote to ye alam zameen-bos na hota. Iska jawaz(jaez hona) kisi daleel ka mohtaaj nahi hai kyunki iske jawaaz me kisi mazhab wa maslak ke mazhabi qawaed ki roo se qat’an kisi Qism ka koi ishkaal nahi hai.

Ibadat aur deeni muamlaat ke alawa kisi bhi cheez ka jawaaz mohtaaj e daleel nahi hota, han albatta kisi cheez ki hurmat mohtaj e daleel hoti hai ya deegar ahkaam(wujoob, ehtiyaat, aur karahat) daleel wa burhaan k mohtaaj hote hai’n.

Irshad e Masoom (as) hai:
Har cheez jaez hai jab tak us ke mutalliq koi (sharai) mumane’at(mana hona) waarid na ho.

Beshak hamari Qaum chaahe to 100 100 feet nahi hazaar hazaar feet k oonche alam banaen taake :
Ooncha rahe apna alam… Badhte rahe yunhi qadam…. Hayya ala khairil amal
Aur mashriq wa maghrib tak iske pharaire lehraye aur agar koi nadaan aitraz karne wali zubaan aitraz kare to uske jawab mein
Gufta e ahqar Ek baar padh ke use suna ke yun

Magar is silsile me sirf ek baat qabile islah hai aur wo hai alam ko sajda karna.

Kitab: Islah ur rusoom asli Islam aur rasmi Islam
Musannif : Ayatullah Muhammad Hussain Najafi

Pesh kash : Aadil Abbas

Advertisements