As’haabe Husain, Part 1

As’haab e Hussain, Part 1

Abdullah bin Umair kalbi

Naam Abdullah bin Umair bin Abbas bin Abd qais bin aleem bin janab Al kalbi Al aleemi hai aur kunniyat abu wahab hai. Janab Sheikh toosi ne fehrist me inhe janab e Ameer(as) ke as’haab mein se shumaar kiya hai. Koofa me muhalla bani hamdaan k nazdeek chah saad k paas ghar tha. Jis mein apni biwi umme wahab k sath(jo bani maz bin qasit se thi) rehte the. Usne Ek din maqaame naqeela k paas(jo ke koofa se bahar tha) logo ko jamaa hote dekha. Pata karne par ma’loom hua ki ye log Husain bin Fatima binte Rasool (sawa) k sath jang k liye bheje jarahe hai’n. Abdullah ne (dil mein) kaha : bakhuda mai husool e sawab wa sa’adat ki khaatir mushriko se jang karne ki badi chah rakhta tha. Mai samajhta hun Rasool ki beti ke farzand se jang karne walo k khilaf jang karne ka sawab kuffaar aur mushrikeen k sath jang jihaad karne se zyada hi hoga. Isliye Abdullah ghar pahuncha aur apni naik biwi se apne irade ka izhar kiya, usne iske irade ki taaeed karte hue use bhi sath le jane ko kaha. Isliye Abdullah use hamrah lekar aathvi Muharram ki shab ko Imam Husain as ki khidmat mein pahunch gaya. Roze ashoora tak khidmate Imam me raha. Roze ashoora jab pisare saad k teer maarne se jang ki shuruaat hui. Aur is pehle hamle mein kaafi ansaar e Husain maut se hamkinar bhi ho gaye to iske baad mubarezat talbi ka silsila shuru hua. Pehle pehel fauj mukhalif se do aadmi nikal kar mubarezat talab hue. Ek zyaad bin abeeh ka azaad kiya ghulam yasaar, doosra ubaidullah bin zyaad ka ghulaam saalim bin amro. Idhar husaini jamaat se janab Habib bin mazahir aur janab Burair bin khuzair uthe. Magar Imam Hussain ne unko rok diya. Itne mein janab Abdullah bin Umair kalbi ne izne jihaad talab kiya. Imam ne uske qad o qaamat par nigaah daali dekha ki gandum rang, lamba qad, taqatwar kalaiya aur chaurhe kaandho wala jawan hai. Phir farmaya : mera khayal hai ki ye muqabela me aane walo ko khoob qatl karega. Khulasa e kalaam ye ki Imam ne use izne jihaad de diya aur Abdullah maidan me nikle. Un dono ne Abdullah se naam wa nasab daryaft kiya. Abdullah ne apna hasab wa nasab bayan kiya. Unhone kaha : ham tumhe nahi pehchante. Hamare muqable mein Zuhair bin Qain ya Habib bin Mazahir ya Burair bina khuzair ko bhejo. Yasaar, saalim k aage tha. Janab Abdullah ne ye keh kar ki : Ae zane zaaniya ke bete! Tum mere muqable se peechhe hat rahe ho? Phir us par hamla kar diya. Aur talwar uske jism me ghop di. Wo use qatl karne me mashghool tha ki saalim ne us par hamla kar diya. Ashaab e husaini ne pukaar kar kaha : khayal karna ghulaam ne tum par hamla kar diya hai. Janab Abdullah ne uski koi parwah na ki. Jab Yasaar ko waasile jehennum kar diya to saalim ki taraf mutawajjo hua. Saalim ne talwar ka war kiya, Abdullah ne apne baaen hath par use roka, jis se uske hath ki ungliya kat gayi magar iske bawajood Abdullah ne jawab me aisa sakht waar kiya ki saalim jehennum raseed ho gaya. In dono ko jehennum bhejna k baad Abdullah ye rajz padhne laga :
—————————————————-
ان تنکرونی فانا ابن الکلبی
حسبی ببیعتی فی عُلیم حسبی
انی امرء ذر مرۃ وعصب
ولست بخوار عندالنکب
انی زعیم لک ام وھب
بالطعن فیھم مقدما والضرب
ضرب غلام مؤمن بارب
Agar Tum mujhe nahi pehchante, mai kalb ka farzand hun
Mere nisbat k liye kaafi hai ki mai ulaim se hun
Mai ek bahadur aur taqatwar mard hun
Aur peechhe nahi hat ta jab mushkilo se ghir jaun
Ae umm e wahab, mai yaqeen dilata hun
Ki aage badh kar, waar karta rahunga
Us bande ki tarah jo emaan me kamil ho
—————————————————
Ye rajz ye ashaar sun kar unki biwi umme wahab ne ek gurz hath me liya aur ye kehti hui ke “mere baap tum par qurban hon zurriyat e paighambar k liye khoob jang karo” apne shauhar ki taraf maidan e kaarzaar me badhi. Abdullah ne unhe wapas karna chaha. Magar usne Abdullah ka kapda pakad kar kaha ki mai us waqt tak tumse juda na hongi jab tak tumhare sath jaame shahadat na pee lun. Ye kaifiyat dekh kar Hazrat Imam Hussain ne buland awaaz farmaya “khuda tumhe jaza e khair de. Aurto ki taraf palat aao, khuda tum par rehem kare unke sath baith jao, kyunki aurto par jihaad nahi hai” hukm e Imam sun kar wo momina wapas laut aayi.

Udhar chunki fauj e mukhalif se phir koi mubariz na nikla. Isliye janab Abdullah bhi khidmat e Imam me wapas aa gaye. Iske baad janab Muslim bin awsaja maidan jang me gaye(jiski tafseel baad me ki jaegi) aur us waqt Shimr bin zil jaushan ne fauj k maisara se Husaini sipaah k maisara par hamla kiya. Aur ashaab e husaini ne badi paamardi se muqabela kiya. Us waqt us jang maghlooba mein Janab e Abdullah bin Umair ne phir khoob daade shuja’at di. Mukhalif ke aur do sipahiyo ko waasile jehennum kiya. Uske baad haani bin subait hazrami aur bukair ibne haiyy tameemi k hatho shahadat k darja e rafiya par faez hua. Jab uski biwi umme wahab ne ye manzar dekha to taabe zabt na rahi. Maidane kaarzaar mein pahunch kar apne azeez shauhar ke chehre se gard o ghubaar saaf karna shuru ki aur saath hi ye kehti jaati thi “tumhe jannat mubarak ho! Jis khuda e buzurg wa bartar ne tumhe shahadat ka darja ata farmaya hai us se dua karo ki mujhe bhi tumhare sath bula le. Shimr ne apne ghulaam rustam se kaha ki uske sar par gurz maar kar uska kaam tamaam kar do. Isliye us shaqi ne is mazlooma ko shahid kar diya. Is tarah us mohtaram khaatoon ka khoon e nahaq bhi tasveer e karbala me rang bharne k kaam aaya.

چہ خوش رسمے بنا کردند بخاک و خون غلطیدن
خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

i)Zakheerat ud darain, page 204
ii)Farsaan ul haija dar halaat e as’haab e Sayyid us Shuhada, page 253
iii)Kamil, jild 3, page 289
.
Kitab : Saadat ud darain fi Maqtal Al Husain
Ayatollah Muhammad Hussain Najafi (hifzullah)
.
Tehreer Aadil Abbas

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s